Informácie o úrovniach certifikátu:

Viac informácií o certifikáte získate na adrese www.cityandguilds.com