Program Erasmus+

V rokoch 2016 až 2018 pracujeme na sebarozvoji našich učiteľov v rámci projektu financovanom programom Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

V rámci tohto projektu sa niekoľko našich učiteľov zúčastní zaujímavých kurzov v zahraničí, kde získajú cenné vedomosti, kontakty s kolegami z iných krajín, inšpiráciu pre ďalšiu prácu a zlepšia si svoje jazykové kompetencie. Kolegom z našej ale aj z iných škôl radi poskytneme informácie na našich prezentáciách.

Jún 2016 - Blended Learning - Cambridge, UK - Mgr. Valjašková

August 2016 - Projektový manažment pre medzikultúrne výmenné pobyty v Európe - Porto, Portugalsko - Ing. Sňahničanová