Podmienkou na vykonanie skúšky je:

Ceny skúšok:

Informácie

  • PaedDr. Eva Kutalová, tel.č.: 0901 918 353, eva.kutalova@sjstrencin.sk