Podmienkou na vykonanie skúšky je:

Ceny skúšok:

+