pondelok, 26. októbra 2020
 • Pozor zmena termínu jesenných prázdnin!
  Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra 2., 6. a 9. novembra 2020.

pondelok, 19. októbra 2020
 • Oznamujeme všetkým našim poslucháčom, že od štvrtka 29.10.2020 do piatka 30.10.2020 sú jesenné prázdniny. V týchto dňoch nebude prebiehať online vyučovanie. Dištančná výučba bude opäť pokračovať od pondelka 2.11.2020.  
pondelok, 12. októbra 2020
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín a elokovaných  pracovísk v Považskej Bystrici , Púchove a Prievidzi.

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 je mimoriadne prerušené vyučovanie aj v Jazykovej školy Trenčín podľa § 32 školského zákona a zavádza sa dištančné vzdelávanie poslucháčov do odvolania.

  Na základe usmernenie TSK zo dňa 11. 10. 2020: učitelia vzdelávajú poslucháčov dištančnou formou zo školy a vyučovanie prebieha v riadnom časovom harmonograme v súlade s prezenčnou formou výučby.
  V tomto zmysle žiadame všetkých poslucháčov, aby sa do dištančnej formy vyučovania zapojili v čo možno najväčšom počte a pomohli tým bezproblémovému pokračovaniu výučby. Naši učitelia sú ochotní a pripravení komunikovať so všetkými. Na druhej strane nie je možné viesť hodinu naraz viacerými spôsobmi, aby sme vyhoveli každému. Preto vás prosím o vzájomnú súčinnosť s vyučujúcimi a maximálnu snahu zapojiť sa do online vyučovania.
  Informácie ohľadne  spôsobu online výučby Vám prostredníctvom mejlu poskytnú vaši učitelia.

  V prípade vašich otázok nás neváhajte kontaktovať.

  Všetkým vám v tejto neľahkej dobe želáme veľa trpezlivosti, optimizmu a najmä veľa zdravia.

  Vaša jazykovka
piatok, 9. októbra 2020
 • 23.10.2020 je na Jazykovej škole Trenčín termím písomnej časti základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka.
  Všetkým, ktorí sa na tútu skúšku pripravujú držíme palce.
pondelok, 28. septembra 2020
 • Ak potrebujete doklad o  Vašej úrovni znalosti cudzieho jazyka, Jazyková škola Trenčín Vám ponúka možnosť vykonať skúšku na overenie jazykových kompetencií.
  Po úspešnom absolvovaní skúšky získate osvedčenie, ktoré je dokladom o Vašej úrovni jazykových zručností v danom jazyku a môže Vám pomôcť napr. pri hľadaní práce či pracovnom pohovore.

  Neváhajte a informujte sa.
streda, 16. septembra 2020
 • Jazyková škola Trenčín so svojou dlhoročnou tradíciou ponúka kvalifikovanú výučbu cudzích jazykov.

  Vyučujeme angličtinu, nemčinu, španielčinu či francúzštinu. V ponuke máme kurzy taliančiny, japončiny a slovenčinu pre cudzincov.


  Ako jediná jazyková škola v kraji máme oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky.


  Sme prípravným centrom pre Cambridge skúšky a skúšky na Goethe Zertifikat. Pripravíme záujemcov na skúšky TOEIC a TOEFL alebo skúšky na overenie jazykových kompetencií na požadovanej úrovni.


  Okrem skupinových kurzov vieme vyhovieť aj

  požiadavke na individuálnu výučbu alebo výučbu online.

  V ponuke sú aj kurzy konverzačné

  a intenzívne - pripravujúce na štátne skúšky.

  Vyučovanie prebieha v popoludňajších a večerných hodinách s milými a ústretovými lektormi.


  Tak príďte medzi nás a určite nájdeme kurz aj pre Vás😉
streda, 9. septembra 2020
 • Ešte máme voľné miesta v našich kurzoch cudzích jazykov. Príďte sa nezáväzne pozrieť na naše hodiny v septembri - mesiaci otvorených dverí. Ponúkame kvalifikovanú výučbu za veľmi prijateľné ceny, milých a ústretových učiteľov a príjemnú atmosféru na hodinách.
  Tak neváhajte a informujte sa.
  Tešíme sa na Vás.
štvrtok, 3. septembra 2020
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín

  Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť nosiť vo vnútorných priestoroch jazykovej školy ochranné rúško. Toto usmernenie bolo vydané Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 25.8.2020 minimálne do 14.9.2020 s cieľom stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

  Za pochopenie ďakujeme.
štvrtok, 3. septembra 2020
 • Jazykovú školu Trečín nájdete aj na facebooku.

Nový web - ukážka