utorok, 24. novembra 2020
 • Neviete, čo darovať svojim blízkym pod vianočný stromček?
  Potešte ich darčekovým poukazom na jazykový kurz v Jazykovej škole Trenčín.

  Všetky informácie  Vám radi poskytneme na tel. čísle: 0901 918 355 alebo 0901 918 354

   

   

pondelok, 9. novembra 2020
 • Všetkým úspešným kandidátom písomnej časti základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglickeho jazyka, ktorú absolvovali 23.10.2020 pripomíname, že termín ústnej časti tejto skúšky sa uskutoční v plánovanom termíne a to v piatok 27.11.2020 za dodržania všetkých nevyhnutných protiepidemiologických opatrení.
  O presnom časovom harmonograme ústnej časti skúšky budú všetci úspešní kandidáti informovaní už v priebehu tohto týždňa a to prostredníctvom mejlovej pozvánky.

  Všetkým už teraz držíme palce.
pondelok, 2. novembra 2020
 • Výsledky písomnej časti základnej(ZŠ) a všeobecnej(VŠ) štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka


  Úspešní: Az30/2020, Az31/2020, Az32/2020, Az33/2020, Az34/2020

  Neúspešní: Az29/2020

   

  Úspešní: Avš17/2020, Avš29/2020, Avš31/2020, Avš32/2020, Avš33/2020, Avš34/2020, Avš35/2020 Avš 37/2020

  Neúspešní: Avš30/2020

  Všetkým úspešným kandidátom gratulujeme a tých, ktorí tentokrát neuspeli povzbudzujeme, aby sa nevzdali a usilovne študovali. Keď sa nabudúce prihlásite, určite sa vám to podarí.

  Zatiaľ nevieme, či budeme môcť pôvodný termín ústnej časti skúšky naplánovaný na 27.11.2020 dodržať vzhľadom na aktuálnu situáciu.

  O prípadných zmenách termínu ústnej časti skúšky vás budeme priebežne informovať.

pondelok, 26. októbra 2020
 • Pozor zmena termínu jesenných prázdnin!
  Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra 2., 6. a 9. novembra 2020.

pondelok, 19. októbra 2020
 • Oznamujeme všetkým našim poslucháčom, že od štvrtka 29.10.2020 do piatka 30.10.2020 sú jesenné prázdniny. V týchto dňoch nebude prebiehať online vyučovanie. Dištančná výučba bude opäť pokračovať od pondelka 2.11.2020.  
pondelok, 12. októbra 2020
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín a elokovaných  pracovísk v Považskej Bystrici , Púchove a Prievidzi.

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 je mimoriadne prerušené vyučovanie aj v Jazykovej školy Trenčín podľa § 32 školského zákona a zavádza sa dištančné vzdelávanie poslucháčov do odvolania.

  Na základe usmernenie TSK zo dňa 11. 10. 2020: učitelia vzdelávajú poslucháčov dištančnou formou zo školy a vyučovanie prebieha v riadnom časovom harmonograme v súlade s prezenčnou formou výučby.
  V tomto zmysle žiadame všetkých poslucháčov, aby sa do dištančnej formy vyučovania zapojili v čo možno najväčšom počte a pomohli tým bezproblémovému pokračovaniu výučby. Naši učitelia sú ochotní a pripravení komunikovať so všetkými. Na druhej strane nie je možné viesť hodinu naraz viacerými spôsobmi, aby sme vyhoveli každému. Preto vás prosím o vzájomnú súčinnosť s vyučujúcimi a maximálnu snahu zapojiť sa do online vyučovania.
  Informácie ohľadne  spôsobu online výučby Vám prostredníctvom mejlu poskytnú vaši učitelia.

  V prípade vašich otázok nás neváhajte kontaktovať.

  Všetkým vám v tejto neľahkej dobe želáme veľa trpezlivosti, optimizmu a najmä veľa zdravia.

  Vaša jazykovka
piatok, 9. októbra 2020
 • 23.10.2020 je na Jazykovej škole Trenčín termím písomnej časti základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka.
  Všetkým, ktorí sa na tútu skúšku pripravujú držíme palce.
Nový web - ukážka