štvrtok, 30. júla 2020
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín

  Dovoľujeme si Vás upozorniť na úhradu školného za 1.polrok školského roka 2020/2021 v termíne najneskôr do 14.8.2020.

  Suma školného spolu so zápisným na školský rok 2020/2021 pre študenta do 25 rokov je 110€ a suma školného pre poslucháča nad 25 rokov je 145€ (za 4 vyučovacie t.j. 45minútové hodiny týždenne)

  Suma školného spolu so zápisným na školský rok 2020/2021 pre študenta do 25 rokov je 85€ a suma školného pre poslucháča nad 25 rokov je 112€ (za 3
  vyučovacie t.j. 45minútové hodiny týždenne)

  Suma školného spolu so zápisným na školský rok 2020/2021 pre študenta do 25 rokov je 60€ a suma školného pre poslucháča nad 25 rokov je 78€ (za 2
  vyučovacie t.j. 45minútové hodiny týždenne)

  Číslo účtu vo formáte IBAN:
  SK14 8180 0000 0070 0050 6804 

  Variabilný symbol

  Anglický jazyk          101    
  Nemecký jazyk         201    
  Francúzsky jazyk      301    
  Španielsky jazyk       401    
  Taliansky jazyk         501    
  Japonský jazyk        601

  Nevyhnutne treba uvádzať CELÉ MENO A PRIEZVISKO poslucháča, kvôli priradeniu platby.   

  Spolu s platbou treba vyplniť online prihlášku, ktorá sa nachádza na webovej stránke školy. (kto tak doposiaľ neurobil)

  Prosíme, aby ste  školné uhradili včas,keďže otvorenie jednotlivých kurzov v novom školskom roku 2020/2021 bude závisieť od počtu pripísaných platieb školného k avizovaného termínu do 14.8.2020. Ak ste tak už urobili, prosím považujte našu pripomienku za bezpredmetnú.

  Ďakujeme.

  Už teraz sa na vás všetkých tešíme v novom školskom roku 2020/2021.
pondelok, 20. júla 2020
 • Všetkým, ktorí majú záujem prihlásiť sa do kurzov cudzích jazykov v Jazykovej škole Trenčín v školskom roku 2020/2021.
  Dodatočné vstupné testy v Jazykovej škole Trenčín sa budú konať v dňoch 2.9.- 3.9.2020 o 16.00 a dodatočný zápis bude 4.9.2020 v čase od 14.00-17.00.
  Zapísať sa bude možné aj telefonicky a to v dňoch 3.9. a 4.9.2020 v čase od 9.00 do 14.00.
  Vyučovanie sa začne v pondelok 7.9.2020.

  Tešíme sa na vás.
nedeľa, 19. júla 2020
 • Na našej Jazykovej škole Trenčín vyučujeme angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, taliančina či japončinu. Máme žiacke kurzy aj kurzy pre študentov a dospelých. Ponúkame kurzy konverzačné aj kurzy, ktoré pripravujú na štátne jazykové skúšky. Naše vyučovanie je skupinové, ale vieme vyhovieť aj Vašej požiadavke na individuálnu výučbu či kurzy online.
  Ponúkame kvalifikovanú výučbu, milých učiteľov, príjemnú atmosféru na hodinách a možnosť vykonať štátne jazykové skúšky, či medzinárodné certifikáty.
  Príďte od septembra medzi nás a presvedčte sa.
piatok, 3. júla 2020
 • Chcem sa poďakovať všetkým svojim kolegom, pani zástupkyni v     Považskej Bytrici, pani ekonómke, svojim milým kolegom učiteľom v Trenčíne, Považskej Bystrici aj v Prievidzi, pani mzdárke, našim milým upratovačkám a vrátničkám, pánovi technikovi a všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o bezproblémový a úspešný chod Jazykovej školy Trenčín v školskom roku 2019/2020. Aj vďaka vám sa podarilo nepriaznivú situáciu a komplikácie spôsobené pandémiou Covid19 spoločne zvládnuť.
  Prajem všetkým krásne leto a už teraz sa teším na spoluprácu v novom školskom roku 2020/2021.

  Běla Kaduková poverená riadením JŠ Trenčín
utorok, 30. júna 2020
 • Všetkým našim milým poslucháčom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a tešíme sa v novom školskom roku 2020/2021.
piatok, 26. júna 2020
 • Včera a dnes sa na jazykovej škole konala ústna časť základnej štátnej skúšky z anglického jazyka a ústna časť všeobecnej štátnej skúšky z nemeckého jazyka.
  Ústnej časti štátnej skúšky z anglického jazyka sa zúčastnilo 22 kandidátov a ústnej časti štátnej skúšky z nemeckého jazyka 4 kandidáti.
  Všetci kandidáti ústnu časť úspešne zvládli a my im srdečne blahoželáme.
streda, 24. júna 2020
 • Všetkým, ktorí majú ešte záujem prihlásiť sa do kurzov cudzích jazykov v Jazykovej škole Trenčín v školskom roku 2020/2021.

  Dodatočné vstupné testy v Jazykovej škole Trenčín sa budú konať v dňoch 2.9.- 3.9.2020 o 16.00 a dodatočný zápis bude 4.9.2020 v čase od 14.00-17.00.

  Zapísať sa bude možné aj telefonicky a to v dňoch 3.9. a 4.9.2020 v čase od 9.00 do 14.00.
  Vyučovanie sa začne v pondelok 7.9.2020.
  Tešíme sa na vás.
streda, 10. júna 2020
 • Potrebujete medzinárodne uznávaný doklad o Vašich znalostiach nemčiny alebo angličtiny?

  Jazykové skúšky Goetheho inštitútu sú koncipované ako doklad o jazykových vedomostiach z nemčiny ako cudzieho jazyka a nemčiny ako druhého jazyka.
   
  Jazykové skúšky Cambridge Assessment English ako najprestížnejšie skúšky z anglického jazyka na svete s celoživotnou platnosťou sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete.

  Pre koho sú certifikáty určené?

  -pre študentov, ktorí potrebujú dokladovať vedomosť z jazyka na určitej úrovni napr. kvôli štúdiu v zahraničí
  -pre pracujúcich, ktorí potrebujú dokladovať vedomosť z jazyka na istej úrovni kvôli práci
  -pre všetkých, ktorí chcú mať oficiálny doklad o svojej jazykovej úrovni a motivovať sa k ďalšiemu štúdiu

  Jednotlivé certifikáty sú odstupňované podľa jazykových úrovní definovaných v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre výučbu cudzích jazykov (CEFR).

  Prihláste sa v budúcom školskom roku do kurzov v našej jazykovej škole, ktoré na tieto skúšky pripravujú a získajte medzinárodne uznávaný certifikát Vašej úrovne.
streda, 10. júna 2020
 • Poďte s nami v budúcom školskom roku na štátnice

  Využite možnosť a prihláste sa v budúcom školskom roku 2020/2021 na kurzy pripravujúce na štátne jazykové skúšky, na ktoré má naša škola oprávnenie.

  Štátna jazyková skúška má niekoľko úrovní, ktoré sa líšia svojou náročnosťou. Môžete si vybrať medzi základnou, všeobecnou, odbornou alebo špeciálnou jazykovou skúškou.

  Najzákladnejšou, najjednoduchšou a najčastejšie volenou je základná jazyková skúška. Základná jazyková skúška predstavuje prvý stupeň náročnosti a zodpovedá jej stupeň B2. Všeobecná jazyková skúška a rovnako aj odborná jazyková skúška predstavujú 2. stupeň náročnosti a level C1-C2. Pre odbor tlmočnícky alebo prekladateľský je možné zvoliť si špeciálnu jazykovú skúšku, ktorá predstavuje 3. stupeň náročnosti a level C2.

  Chcete si ako učiteľ rozšíriť kvalifikáciu a venovať sa výučbe jazyka? Alebo Vás láka 12% príplatok za profesijný rozvoj?
  Máte v úmysle otvoriť si živnosť, ktorá vyžaduje absolvovanie štátnej skúšky, alebo chcete tlmočiť a prekladať v rámci Slovenskej republiky?

  V tomto prípade je výhodné orientovať sa práve na zloženie štátnej jazykovej skúšky, pretože je zaradená v našej legislatíve a je všeobecne v našej krajine uznávaná.

  V prípade vašich otázok ohľadne štátnych skúšok nás neváhajte kontaktovať.

  Tešíme sa na vás.
Nový web - ukážka