pondelok, 25. januára 2021
 • Si maturant a čakajú Ťa prijímacie skúšky na slovenskú či českú vysokú školu? Alebo sa chystáš študovať v zahraničí?
  V každom prípade by si mal ešte stihnúť absolvovať medzinárodný Cambridge certifikát, ktorý je pre štúdium na zahraničných vysokých školách podmienkou a pre štúdium na slovenských a českých vysokých školách veľkou výhodou. V prijímacom konaní aj na také odbory ako je medicina či prírodné vedy Ti absolvovanie medzinárodného certifikátu pomôže získať body naviac a v celkovom súčte Ťa môže posunúť medzi tých úspešnejších.

  Naša škola v spolupráci s E-KU inštitútom v Nitre Ti ponúka možnosť absolvovať celú Cambridge skúšku CAE(C1 Advanced) dňa 20.3.2021, v prípade  dostatočného počtu záujemcov, priamo v Jazykovej škole Trenčín.

  Tak neváhaj a informuj sa. Termín registrácie je najneskôr do 15.3.2021.
pondelok, 18. januára 2021
 • Všetkým záujemcom o štátne jazykové skúšky z anglického jazyka oznamujeme, že intenzívny prípravný kurz na štátne jazykové skúšky sa začne už tento piatok 22.1.2021 o 16.hod online formou výučby.
  Počet hodín prípravného kurzu bude upresnený na prvej hodine.

  Všetky informácie aj ohľadne pripojenia sa k online hodinám Vám rada poskytne p. učiteľka Jarmila Sňahničanová.
  kontakt: jarmila.snahnicanova@sjstrencin.sk

  Tešíme sa na vás.
pondelok, 18. januára 2021

 • Január - mesiac otvorených hodín

  Chcete sa zdokonaliť v angličtine či nemčine? Láka Vás španielčina alebo francúzština či exotická japončina?
  Jazyková škola Trenčín ponúka kvalifikovanú výučbu cudzích jazykov skupinovou formou, ale vieme vyhovieť aj požiadavke na individuálnu výuku.
  Využite možnosť otvorených hodín v mesiaci január a pripojte sa nezáväzne k našmu online vyučovaniu. Ak sa Vám budú naše hodiny páčiť, môžete sa k nám od 2.polroka pridať.

  Čakajú Vás milí a zanietení učitelia, príjemná atmosféra na hodinách a veselí a motivovaní spolužiaci.

  Kontaktujte nás a my Vám radi poradíme.
   
štvrtok, 7. januára 2021
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín a elokovaných pracovísk v Považskej Bystrici, Púchove a Prievidzi

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 5.1.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie na všetkých typoch škôl okrem materských škôl a školských klubov pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.
  Toto rozhodnutie sa týka rovnako jazykových škôl a teda výučba od pondelka 11.1. 2021 v Jazykovej škole Trenčín bude aj naďalej pokračovať dištančnou formou.
  Verím, že aj napriek tomu, že vyučovanie na našej škole môže momentálne prebiehať len online formou nám ostanete verní a budete v štúdiu aj v druhom polroku pokračovať.
utorok, 5. januára 2021
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín a elokovaných pracovísk v Považskej Bystrici, Púchove a Prievidzi

  Radi by sme si vás dovolili upozorniť, že platbu školného za 2.polrok je potrebné uhradiť najneskôr do 25.1.2021, keďže 2.polrok sa začína už 1.2.2021. Na základe počtu uhradených platieb v jednotlivých kurzoch budeme vedieť určiť, ktoré kurzy budú môcť od 1.2.2021 pokračovať.  Všetky informácie o výške školného, variabilnom symbole, či potrebe uviesť celé meno poslucháča do poznámky  nájdete na našej webovej stránke www.sjstrencin.sk v kolonke informácie o platbách. V prípade potreby si pred uhradením platby  tieto informácie overte aj u svojho učiteľa.

  Verím, že aj napriek tomu, že vyučovanie na našej škole môže momentálne prebiehať len online formou nám ostanete verní a budete v štúdiu aj v druhom polroku pokračovať.


  Všetkým vám, našim milým poslucháčom prajeme do nového roka najmä pevné zdravia a motiváciu sa aj naďalej vzdelávať .

  Tešíme sa na vás opäť od 11.januára 2021.
štvrtok, 31. decembra 2020
 • Všetkým zamestnancom a našim milým poslucháčom želáme šťastný nový rok 2021, veľa zdravia, optimizmu a najmä síl a motivácie sa aj naďalej vzdelávať.

pondelok, 21. decembra 2020
 • Pokojné prežitie vianočných sviatkov všetkým našim poslucháčom praje Jazyková škola Trenčín.

utorok, 15. decembra 2020
 • Všetkým záujemcom o štátne jazykové skúšky z anglického jazyka oznamujeme, že intenzívny prípravný kurz na štátne jazykové skúšky sa začne v piatok 22.1.2021 o 16.hod v miestnosti B204.
  Počet hodín prípravného kurzu bude upresnený na prvej hodine.
  Informácie: jarmila.snahnicanova@sjstrencin.sk
  Tešíme sa na vás.
utorok, 15. decembra 2020
 • Oznam

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a aktuálnej epidemiologickej situácie sa mení termín vianočných prázdnin.
  Tohtoročné prázdniny sa začnú už v pondelok 21.12.2020 a skončia sa v piatok 8.1.2021. Nariadenie sa týka všetkých typov škôl, vrátane jazykových škôl.
  Počas prázdnin nebude prebiehať dištančná forma výučby.
  O všetkých prípadných zmenách vás budeme včas informovať.
Nový web - ukážka