piatok, 3. júla 2020
 • Chcem sa poďakovať všetkým svojim kolegom, pani zástupkyni v     Považskej Bytrici, pani ekonómke, svojim milým kolegom učiteľom v Trenčíne, Považskej Bystrici aj v Prievidzi, pani mzdárke, našim milým upratovačkám a vrátničkám, pánovi technikovi a všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o bezproblémový a úspešný chod Jazykovej školy Trenčín v školskom roku 2019/2020. Aj vďaka vám sa podarilo nepriaznivú situáciu a komplikácie spôsobené pandémiou Covid19 spoločne zvládnuť.
  Prajem všetkým krásne leto a už teraz sa teším na spoluprácu v novom školskom roku 2020/2021.

  Běla Kaduková poverená riadením JŠ Trenčín
utorok, 30. júna 2020
 • Všetkým našim milým poslucháčom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a tešíme sa v novom školskom roku 2020/2021.
pondelok, 29. júna 2020
 • Výsledky písomnej časti všeobecnej štátnej skúšky z anglického jazyka:

  Uspeli:

  AvšV2/2020, AvšV3/2020, AvšV4/2020, AvšV6/2020, AvšV8/2020,AvšV9/2020, AvšV10/2020,  AvšV11/2020, AvšM1/2020, AvšM2/2020,         AvšM3/2020, AvšM6/2020, AvšM7/2020, AvšM8/2020, Avš1/2020, Avš2/2020, Avš3/2020, Avš5/2020, Avš12/2020,             Avš13/2020, Avš14/2020, Avš16/2020, Avš18/2020, Avš19/2020, Avš20/2020,
     
  Neuspeli:

  Avš8/2020, AvšV1/2020, AvšV7/2020,AvšM4/2020,

  Všetkým úspešným kandidátom písomnej časti srdečne blahoželáme a držíme palce na ústnu časť.
  Pripomíname, že ústna časť všeobecnej štátnej skúšky z anglického jazyka sa uskutoční v dňoch 7.- 9.7.2020.
  Prosíme všetkých úspešných kandidátov písomnej časti, aby nám mejlom na adresu jarmila.snahnicanova@sjstrencin.sk, alebo telefonicky na tel. č:0907355397 dali obratom vedieť, či sa v plánovanom termíne ústnej časti zúčastnia.  
  Uspešní kandidáti dostanú pozvánku na ústnu časť aj s presným termínom a harmonogramom konania sa skúšky mejlom v priebehu tohto týždňa.
  Chceme povzbudiť aj tých, ktorí tentoraz neuspeli, aby sa nevzdávali a informovali sa na možnosť zapísať sa do našich prípravných kurzov a skúsili to v novom školskom roku opäť.
piatok, 26. júna 2020
 • Včera a dnes sa na jazykovej škole konala ústna časť základnej štátnej skúšky z anglického jazyka a ústna časť všeobecnej štátnej skúšky z nemeckého jazyka.
  Ústnej časti štátnej skúšky z anglického jazyka sa zúčastnilo 22 kandidátov a ústnej časti štátnej skúšky z nemeckého jazyka 4 kandidáti.
  Všetci kandidáti ústnu časť úspešne zvládli a my im srdečne blahoželáme.
streda, 24. júna 2020
 • Všetkým, ktorí majú ešte záujem prihlásiť sa do kurzov cudzích jazykov v Jazykovej škole Trenčín v školskom roku 2020/2021.

  Dodatočné vstupné testy v Jazykovej škole Trenčín sa budú konať v dňoch 2.9.- 3.9.2020 o 16.00 a dodatočný zápis bude 4.9.2020 v čase od 14.00-17.00.

  Zapísať sa bude možné aj telefonicky a to v dňoch 3.9. a 4.9.2020 v čase od 9.00 do 14.00.
  Vyučovanie sa začne v pondelok 7.9.2020.
  Tešíme sa na vás.
piatok, 19. júna 2020
 • Dnes 19.6.2020 sa v našej jazykovej škole uskutočnila písomná časť všeobecnej štátnej skúšky z anglického jazyka. Na skúšku sa prihlásilo 29 kandidátov.
  Všetkým zúčastneným držíme palce a pripomíname, že výsledky písomnej časti všeobecnej štátnej skúšky budú zverejnené na webovej stránke školy v pondelok 29.6.2020 v priebehu dňa.
utorok, 16. júna 2020
 • Všetkým záujemcom o štúdium na Jazykovej škole Trenčín v školskom roku 2020/2021 pripomíname, že vstupné testy do 2. a vyšších ročníkov pre všetky jazyky sa uskutočnia v dňoch 22. a 23.6.2020 o 16.00 v priestoroch jazykovej školy. Poplatok za vstupný test je 3,30eur a bude ho možné uhradiť pred začiatkom vstupných testov priamo v jazykovej škole
  Zápis do 1. a ostatných ročníkov po vstupných testoch sa uskutoční v dňoch 24. - 25.6.2020 v čase od 14.00 - 17.00. Telefonicky sa bude možné ešte zapísať aj v piatok 26.6. v čase od 8.30 do 13.30.

  Prihlášku na štúdium nájdete na našej webovej stránke.


  Vstupné testy a zápis sa týkajú len nových záujemcov o štúdium na našej škole.

  Dodatočné vstupné testy a zápis pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia aj koncom augusta, resp. prvý septembrový týždeň.

  O presných termínoch dodatočných vstupných testov a zápise vás budeme včas informovať.

  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 
pondelok, 15. júna 2020
 • Výsledky písomnej časti základnej štátnej skúšky z anglického jazyka:

  Uspeli:

  Az1/2020, Az2/2020, Az3/2020, Az4/2020, Az5/2020, Az6/2020, Az7/2020, Az8/2020, Az10/2020, Az11/2020, Az12/2020, Az13/2020, Az14/2020,
  Az 15/2020, Az16/2020, Az17/2020, Az18/2020, Az19/2020, Az20/2020, Az22/2020, Az23/2020, Az27/2020, Az28/2020.

  Neuspeli:

  Az9/2020, Az26/2020

  Výsledky písomnej časti všeobecnej štátnej skúšky z nemeckého jazyka:


  Uspeli:

  Nvš1/2020, Nvš3/2020, Nvš4/2020, Nvš5/2020.

  Neuspeli:

  Nvš2/2020

  Všetkým úspešným kandidátom písomnej časti srdečne blahoželáme a držíme palce na ústnu časť.
  Pripomíname, že ústna časť základnej štátnej skúšky z anglického jazyka sa uskutoční v dňoch 25.-26.6.2020 a ústna časť všeobecnej štátnej skúšky z nemeckého jazyka sa uskutoční 26.6.2020.
  Uspešní kandidáti dostanú pozvánku na ústnu časť aj s presným termínom a harmonogramom konania sa skúšky mejlom do konca tohto týždňa.
  Chceme povzbudiť aj tých, ktorí tentoraz neuspeli, aby sa nevzdávali a informovali sa na možnosť zapísať sa do našich prípravných kurzov a skúsili to opäť.
štvrtok, 11. júna 2020
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín a elokovaných pracovísk v Považskej Bystrici a Púchove

  Od 22.6.2020 sa otvárajú všetky školy vrátane tej našej. V tomto čase budú prebiehať na Jazykovej škole Trenčín vstupné testy a zápis nových poslucháčov pre budúci školský rok 2020/2021.

  Podľa informácií od vyučujúcich, väčšina kurzov, ktoré prebiehajú dištančnou formou,  bude mať  v tomto čase už požadovaný počet hodín pre tento školský rok odučený. Tie kurzy, ktorým ešte hodiny chýbajú, sa po dohode so svojimi učiteľmi môžu v týždni od 22.6.2020 stretnúť a výučbu dokončiť prezenčne, alebo sa rozhodnú a dokončia školský rok dištančne.

  Chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste v tejto neľahkej dobe akceptovali možné formy  vyučovania, prispôsobili sa novej situácií a snažili sa ďalej so svojimi učiteľmi pracovať.  Verte, že ani pre nich to nebolo jednoduché a väčšina učiteľov  by svoje kurzy najradšej odučila v triedach. Bohužiaľ to nebolo možné. V  tomto zmysle aj im patrí vďaka za to, že hľadali spôsob ako s vami komunikovať a ako zabezpečiť výučbu náhradnou formou.

  Ubezpečujem všetkých našich poslucháčov, predovšetkým však tých, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemohli dištančnej formy vyučovania zúčastňovať, že nie je žiaden dôvod, pre ktorý by nemohli od septembra vo svojich kurzoch ďalej pokračovať. Učivo, ktoré sa prebralo počas uplynulých mesiacov, sa bude na začiatku nového školského roka opakovať a podľa potreby poslucháčom znova vysvetľovať. Preto sa prosím neobávajte v našich kurzoch pokračovať aj od septembra.

  Vzhľadom k situácii sa mení aj termín úhrady školného za 1.polrok školského roku 2020/2021, a to z: do 30.6.2020 na: do 14.8.2020. Všetky informácie ku platbám nájdete na našej webovej stránke.


  Verím, že ste všetci toto náročné obdobie v zdraví zvládli a už teraz sa na vás všetkých tešíme v našich kurzoch v novom školskom roku 2020/2021.

  Vaša jazykovka
streda, 10. júna 2020
 • Potrebujete medzinárodne uznávaný doklad o Vašich znalostiach nemčiny alebo angličtiny?

  Jazykové skúšky Goetheho inštitútu sú koncipované ako doklad o jazykových vedomostiach z nemčiny ako cudzieho jazyka a nemčiny ako druhého jazyka.
   
  Jazykové skúšky Cambridge Assessment English ako najprestížnejšie skúšky z anglického jazyka na svete s celoživotnou platnosťou sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete.

  Pre koho sú certifikáty určené?

  -pre študentov, ktorí potrebujú dokladovať vedomosť z jazyka na určitej úrovni napr. kvôli štúdiu v zahraničí
  -pre pracujúcich, ktorí potrebujú dokladovať vedomosť z jazyka na istej úrovni kvôli práci
  -pre všetkých, ktorí chcú mať oficiálny doklad o svojej jazykovej úrovni a motivovať sa k ďalšiemu štúdiu

  Jednotlivé certifikáty sú odstupňované podľa jazykových úrovní definovaných v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre výučbu cudzích jazykov (CEFR).

  Prihláste sa v budúcom školskom roku do kurzov v našej jazykovej škole, ktoré na tieto skúšky pripravujú a získajte medzinárodne uznávaný certifikát Vašej úrovne.
streda, 10. júna 2020
 • Poďte s nami v budúcom školskom roku na štátnice

  Využite možnosť a prihláste sa v budúcom školskom roku 2020/2021 na kurzy pripravujúce na štátne jazykové skúšky, na ktoré má naša škola oprávnenie.

  Štátna jazyková skúška má niekoľko úrovní, ktoré sa líšia svojou náročnosťou. Môžete si vybrať medzi základnou, všeobecnou, odbornou alebo špeciálnou jazykovou skúškou.

  Najzákladnejšou, najjednoduchšou a najčastejšie volenou je základná jazyková skúška. Základná jazyková skúška predstavuje prvý stupeň náročnosti a zodpovedá jej stupeň B2. Všeobecná jazyková skúška a rovnako aj odborná jazyková skúška predstavujú 2. stupeň náročnosti a level C1-C2. Pre odbor tlmočnícky alebo prekladateľský je možné zvoliť si špeciálnu jazykovú skúšku, ktorá predstavuje 3. stupeň náročnosti a level C2.

  Chcete si ako učiteľ rozšíriť kvalifikáciu a venovať sa výučbe jazyka? Alebo Vás láka 12% príplatok za profesijný rozvoj?
  Máte v úmysle otvoriť si živnosť, ktorá vyžaduje absolvovanie štátnej skúšky, alebo chcete tlmočiť a prekladať v rámci Slovenskej republiky?

  V tomto prípade je výhodné orientovať sa práve na zloženie štátnej jazykovej skúšky, pretože je zaradená v našej legislatíve a je všeobecne v našej krajine uznávaná.

  V prípade vašich otázok ohľadne štátnych skúšok nás neváhajte kontaktovať.

  Tešíme sa na vás.
pondelok, 8. júna 2020
 • V piatok 5.6.2020 sa v našej jazykovej škole uskutočnila písomná časť základnej štátnej skúšky z anglického jazyka a písomná časť všeobecnej štátnej skúšky z nemeckého jazyka.
  Na základnú štátnu skúšku z anglického jazyka sa prihlásilo 25 kandidátov a na všeobecnú štátnu skúšku z nemeckého jazyka
  5 kandidatov.
  Všetkým zúčastneným držíme palce a pripomíname, že výsledky písomnej časti štátnych skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy v pondelok 15.6.2020.
nedeľa, 31. mája 2020
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín a elokovaných pracovísk v Považskej Bystrici, Púchove a Prievidzi

  Ako sme vás už informovali na našej webovej stránke, k 1.6.2020 sa otvárajú len materské školy a prvý stupeň + 5.ročník základných škôl. S otvorením druhého stupňa základných škôl a stredných škôl, do siete ktorých patria aj jazykové školy sa zatiaľ nepočíta, resp. plánujú sa otvoriť až od septembra, čiže až od nového školského roka 2020/2021.
  Preto vás prosíme, aby ste aj naďalej akceptovali dištančnú formu výučby. Aj keď nie je možné  sa momentálne vrátiť do školy, situácia sa môže zo dňa na deň zmeniť.  Sme v  kontakte aj s našim zriaďovateľom, ktorý o našej snahe vrátiť sa čím skôr ku prezenčnej forme vyučovania vie. Všetko je to na rozhodnutí Ministerstva školstva SR a tiež Úradu verejného zdravotníctva SR. Bohužiaľ nateraz nám neostáva nič iné iba čakať.
  Ďakujeme všetkým, ktorí reagovali a vyjadrili sa k možnosti  prezenčnej výučby v mesiaci jún. Takáto spätná väzba od vás je dôležitá v prípade, že by sa úrady rozhodovali aj na základe vášho záujmu vrátiť sa späť do školy.
  Veríme, že aj napriek tomu, že sa nemôžeme v škole stretnúť, budete naďalej so svojimi učiteľmi usilovne pracovať a školský rok 2019/2020 navzdory neľahkým podmienkam úspešne ukončíte .
  O to viac sa budeme na vás tešiť a dúfať, že sa v novom školskom roku 2020/2021 k nám zase vrátite.

  O všetkých prípadných zmenách vás budeme včas informovať.

  Zostaňte zdraví

  Vaša jazykovka
streda, 27. mája 2020
 • Vstupné testy a zápis pre školský rok 2020/2021

  Všetkým záujemcom o štúdium na Jazykovej škole Trenčín v školskom roku 2020/2021 oznamujeme, že vstupné testy do 2. a vyšších ročníkov pre všetky jazyky sa uskutočnia v dňoch 22. a 23.6.2020 v priestoroch jazykovej školy.
  Zápis do 1. a ostatných ročníkov sa uskutoční v dňoch 24. - 26.6.2020.

  Prihlášku na štúdium nájdete na našej webovej stránke.


  Vstupné testy a zápis sa týkajú len nových záujemcov o štúdium na našej škole.

  Dodatočné vstupné testy a zápis pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia aj koncom augusta, resp.prvý septembrový týždeň.

  O presných termínoch dodatočných vstupných testov a zápise vás budeme včas informovať.

  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 
streda, 27. mája 2020
 • Pozor aktualita!

  Všetkým záujemcom, ktorí si podali prihlášku v Trenčíne na štátnu skúšku z anglického a nemeckého jazyka  oznamujeme, že ústna časť základnej štátnej skúšky z anglického jazyka bude 25. a 26.6.2020 a ústna časť všeobecnej štátnej skúšky z anglického jazyka bude 7., 8. a 9.7.2020.
  Ústna časť všeobecnej štátnej skúšky z nemeckého jazyka sa uskutoční 26.6.2020.

  Pozvánka na ústnu časť vám bude zaslaná po úspešnom absolvovaní písomnej časti štátnej skúšky.
utorok, 26. mája 2020
 • Pozor aktualita!

  Všetkým záujemcom, ktorí si podali prihlášku na štátnu skúšku z anglického a nemeckého jazyka oznamujeme, že písomná časť základnej štátnej skúšky z anglického jazyka a písomná časť všeobecnej štátnej skúšky z nemeckého jazyka sa uskutoční v piatok 5.6.2020. Písomná časť všeobecnej štátnej skúšky z anglického jazyka sa uskutoční v piatok 19.6.2020.


  V rámci protiepidemiologických opatrení platných pre konania štátnych skúšok je potrebné aby každý uchádzač mal rúško, vlastné pero a knižný slovník. Počas skúšky je dovolené dodržiavať pitný režim, ale nie je možná konzumácia jedla (okrem oprávnených prípadov).
  Všetci prihlásení na štátne skúšky dostanú v najbližších dňoch pozvánku na písomnú časť.
  O termíne ústnych častí štátnych skúšok vás budeme včas informovať.
piatok, 22. mája 2020
 • Vážení poslucháči
  Ako sme vás už informovali na našej webovej stránke, v pondelok 18.5.2020 prišlo ku 4.fáze uvoľňovania protiepidemiologických opatrení, medzi ktorými je aj postupné otváranie škôl. Nateraz sa od 1.6.2020 počíta s otvorením materských škôl a prvého stupňa základných škôl. S otvorením druhého stupňa základných škôl a stredných škôl, do siete ktorých patria aj jazykové školy sa zatiaľ nepočíta, resp. plánujú sa otvoriť až od septembra, čiže až od nového školského roka 2020/2021.
  Zo strany jazykových škôl je ale snaha rokovať s Ministerstvom školstva SR, rovnako s našimi zriaďovateľmi o možnosti  otvoriť od 1.6.2020 aj jazykové školy. Prezenčná výučba by bola dobrovoľná a kurzy, ktoré by chceli pokračovať aj naďalej dištančnou formou by týmto spôsobom tento školský rok aj dokončili.
  Takéto rozhodnutie musí  byť ale okrem MŠ schválené Úradom hlavného hygienika SR a našim zriaďovateľom, ktorým je TSK. Zatiaľ  v tejto súvislosti bohužiaľ nemáme nové informácie a teda  ani nevieme, či sa toto nakoniec podarí.

  V prípade ale, že by bola možnosť obnoviť  prezenčnú výučbu na našej škole potrebujeme vedieť, či by ste o túto formu vyučovania v mesiaci jún mali záujem. Preto vás v týchto dňoch oslovujú vaši učitelia prostredníctvom mejlu so žiadosťou o  vyjadrenie sa. Za vaše odpovede  vám veľmi pekne ďakujeme.
   
  Pevne veríme, že ak sa aj nepodarí prezenčnú výučbu do konca školského roka obnoviť, nestratíte  motiváciu a budete usilovne pokračovať so svojimi vyučujúcimi podľa svojich možností a školský rok úspešne ukončíte.

  Zároveň dúfame, že nám ostanete verní aj budúci školský rok a do kurzov Jazykovej školy Trenčín sa v školskom roku 2020/2021 radi vrátite. Budeme sa na vás všetkých tešiť.

  O všetkých zmenách budeme na našej stránke včas informovať.

  Zostaňte zdraví
  Vaša jazykovka
piatok, 15. mája 2020
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín a elokovaných pracovísk v Považskej Bystrici, Púchove a Prievidzi
  Po výraznom zlepšení epidemiologickej situácie na Slovensku sa v týchto dňoch uvažuje, že by mohlo prísť v blízkej dobe ku 4.fáze uvoľňovania protiepidemiologických opatrení, medzi ktorými je aj postupné otváranie škôl. Podľa dostupných informácií sa bude v prvom rade jednať o materské školy a prvý stupeň základných škôl +5.ročník, čiže deti do cca 12 rokov.
  Našou snahou je, aby do tohto okruhu škôl mohli byť zaradené aj jazykové školy, keďže sme presvedčení, že by sme dokázali zabezpečiť výučbu v súlade so všetkými  hygienickými požiadavkami. Výučba by bola dobrovoľná  a v prípade potreby by mohlo vyučovanie niektorých kurzov aj naďalej prebiehať dištančne. V súvislosti s možným otvorením škôl sme  informovali a apelovali aj na nášho zriaďovateľa, ktorým je TSK, aby zvážil otvorenie aj našej školy, keďže toto bude po rozhodnutí vlády  v kompetencií vyšších územných celkov a samospráv. Rozhodnutie vlády by malo prísť budúci týždeň v pondelok a počíta sa s 1-2 týždňami potrebnými na prípravu otvorenia škôl. To znamená, že by sa reálne mohlo začať učiť na vybraných školách od júna.

  O všetkých zmenách vás budeme včas informovať.

  Zostaňte zdraví

  Vaša jazykovka
streda, 13. mája 2020
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín

  V súvislosti so štátnymi jazykovými skúškami čakáme na usmernenie z Ministerstva školstva SR. V tomto zmysle sme boli ubezpečení, že je v záujme MŠ, aby sa štátne jazykové skúšky  uskutočnili do konca tohto školského roka, teda do konca júna 2020.
  V momente vydania tohto usmernenia vás budeme o termínoch konania štátnic informovať. 
Nový web - ukážka