utorok, 23. februára 2021
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín

  Od nového polroka, ktorý sa začal 1.2.2021, pokračuje výučba v našej jazykovej škole naďalej dištančnou formou. Epidemiologická situácia sa od Vianoc v Trenčianskom kraji výrazne nezlepšila a na základe Covid automatu a odporúčaní Regionálneho úradu zdravotníctva sa do škôl, ktoré sú v pôsobnosti TSK, vrátili len končiace ročníky stredných škôl.  Pre ostatné ročníky a iné typy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK platí nateraz pokračovanie dištančnej formy výučby.

  Veľmi sa tešíme, že aj napriek tejto nepriaznivej situácií ste nám ostali v 2.polroku verní a vo svojich kurzoch s vašimi učiteľmi usilovne pokračujete v štúdiu cudzích jazykov. Rovnako ako vy aj my - vaši učitelia si uvedomujeme, aké náročné je udržať si motiváciu a chuť ďalej sa vzdelávať v týchto náročných podmienkach. O to viac si ceníme váš záujem a snahu na sebe pracovať a z našej strany urobíme všetko pre to, aby ste s výučbou na našej škole boli aj naďalej spokojní.


  Prajeme vám najmä veľa zdravia a v 2.polroku  školského roka 2020/2021 aj veľa študijných úspechov.


  Vaša jazykovka
streda, 17. februára 2021
 • Pozor zmena termínu skúšky na Cambridge certifikát C1

  Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácií sa avizovaný termín skúšky 20.3.2021 ruší.   
  Náhradný termín skúšky je 10.4.2021(computer based formm) a 27.4.2021(paper based form).
  Termín registrácie na 10.4.2021 je najneskôr do 5.3.2021 a na termín 27.4.2021 najneskôr do 22.3.2021.

  Neváhajte a informujte sa.
piatok, 5. februára 2021
 • Všetkým našim poslucháčom oznamujeme, že termín jarných prázdnin v Trenčianskom kraji je od pondelka 15.2.2021 do piatka 19.2.2021.
  V tomto týždni nebude v Jazykovej škole Trenčín prebiehať online výučba. Dištančná forma vyučovania sa opäť obnoví v pondelok 22.2.2021.
piatok, 5. februára 2021
 • Všetkým záujemcom o  štátne jazykové skúšky oznamujeme, že termín odovzdania prihlášok na jarný termín je do 31.3.2021.
  V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.
piatok, 5. februára 2021
 • Všetkým záujemcom o skúšky Goethe Zertifikat úroveň B1, B2 oznamujeme, že termín odovzdania prihlášok je do 26.2.2021.
  V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.
štvrtok, 4. februára 2021
 • Od 1.2.2021 sa začal 2. polrok školského roka 2020/2021 aj na našej jazykovej škole. Vyučovanie vzhľadom k aktuálnej situácií prebieha aj naďalej online formou. Ešte stále máte príležitosť pridať sa k našim kurzom.  Využite možnosť a pripojte sa nezáväzne k našim online hodinám z pohodlia svojho domova aby ste zistili, či Vám výuka cudzích jazykov v našich kurzoch vyhovuje.
  Na našej stránke v rozvrhu nájdete aktuálne prebiehajúce kurzy.
  V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi poradíme.
pondelok, 25. januára 2021
 • Si maturant a čakajú Ťa prijímacie skúšky na slovenskú či českú vysokú školu? Alebo sa chystáš študovať v zahraničí?
  V každom prípade by si mal ešte stihnúť absolvovať medzinárodný Cambridge certifikát, ktorý je pre štúdium na zahraničných vysokých školách podmienkou a pre štúdium na slovenských a českých vysokých školách veľkou výhodou. V prijímacom konaní aj na také odbory ako je medicina či prírodné vedy Ti absolvovanie medzinárodného certifikátu pomôže získať body naviac a v celkovom súčte Ťa môže posunúť medzi tých úspešnejších.

  Naša škola v spolupráci s E-KU inštitútom v Nitre Ti ponúka možnosť absolvovať celú Cambridge skúšku CAE(C1 Advanced) dňa 20.3.2021, v prípade  dostatočného počtu záujemcov, priamo v Jazykovej škole Trenčín.

  Tak neváhaj a informuj sa. Termín registrácie je najneskôr do 15.2.2021.
pondelok, 18. januára 2021
 • Všetkým záujemcom o štátne jazykové skúšky z anglického jazyka oznamujeme, že intenzívny prípravný kurz na štátne jazykové skúšky sa začne už tento piatok 22.1.2021 o 16.hod online formou výučby.
  Počet hodín prípravného kurzu bude upresnený na prvej hodine.

  Všetky informácie aj ohľadne pripojenia sa k online hodinám Vám rada poskytne p. učiteľka Jarmila Sňahničanová.
  kontakt: jarmila.snahnicanova@sjstrencin.sk

  Tešíme sa na vás.
pondelok, 18. januára 2021

 • Január - mesiac otvorených hodín

  Chcete sa zdokonaliť v angličtine či nemčine? Láka Vás španielčina alebo francúzština či exotická japončina?
  Jazyková škola Trenčín ponúka kvalifikovanú výučbu cudzích jazykov skupinovou formou, ale vieme vyhovieť aj požiadavke na individuálnu výuku.
  Využite možnosť otvorených hodín v mesiaci január a pripojte sa nezáväzne k našmu online vyučovaniu. Ak sa Vám budú naše hodiny páčiť, môžete sa k nám od 2.polroka pridať.

  Čakajú Vás milí a zanietení učitelia, príjemná atmosféra na hodinách a veselí a motivovaní spolužiaci.

  Kontaktujte nás a my Vám radi poradíme.
   
štvrtok, 7. januára 2021
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín a elokovaných pracovísk v Považskej Bystrici, Púchove a Prievidzi

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 5.1.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie na všetkých typoch škôl okrem materských škôl a školských klubov pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.
  Toto rozhodnutie sa týka rovnako jazykových škôl a teda výučba od pondelka 11.1. 2021 v Jazykovej škole Trenčín bude aj naďalej pokračovať dištančnou formou.
  Verím, že aj napriek tomu, že vyučovanie na našej škole môže momentálne prebiehať len online formou nám ostanete verní a budete v štúdiu aj v druhom polroku pokračovať.
utorok, 5. januára 2021
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín a elokovaných pracovísk v Považskej Bystrici, Púchove a Prievidzi

  Radi by sme si vás dovolili upozorniť, že platbu školného za 2.polrok je potrebné uhradiť najneskôr do 25.1.2021, keďže 2.polrok sa začína už 1.2.2021. Na základe počtu uhradených platieb v jednotlivých kurzoch budeme vedieť určiť, ktoré kurzy budú môcť od 1.2.2021 pokračovať.  Všetky informácie o výške školného, variabilnom symbole, či potrebe uviesť celé meno poslucháča do poznámky  nájdete na našej webovej stránke www.sjstrencin.sk v kolonke informácie o platbách. V prípade potreby si pred uhradením platby  tieto informácie overte aj u svojho učiteľa.

  Verím, že aj napriek tomu, že vyučovanie na našej škole môže momentálne prebiehať len online formou nám ostanete verní a budete v štúdiu aj v druhom polroku pokračovať.


  Všetkým vám, našim milým poslucháčom prajeme do nového roka najmä pevné zdravia a motiváciu sa aj naďalej vzdelávať .

  Tešíme sa na vás opäť od 11.januára 2021.
štvrtok, 31. decembra 2020
 • Všetkým zamestnancom a našim milým poslucháčom želáme šťastný nový rok 2021, veľa zdravia, optimizmu a najmä síl a motivácie sa aj naďalej vzdelávať.

Nový web - ukážka