štvrtok, 6. júna 2019

 • Záujemcovia o štúdium na Jazykovej škole Trenčín v školskom roku 2019/2020!

  Vstupné testy do 2. a vyšších ročníkov sa budú konať 24.6. a 25.6. 2019 v budove B Gymnázia Ľ.Štúra o 16.h.

  Je potrebné mať zaplatený poplatok za vstupný test (3,30eur), ktorý môžete uhradiť pred začiatkom vstupných testov priamo v našej jazykovej škole.

  Zápis sa bude konať v dňoch 26.-28.6. 2019 v čase od 14.00-17.00

  Záujemcovia o 1. ročník prídu len na zápis.utorok, 21. mája 2019
 • Výsledky písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka
  Uspeli:
  AvšF1/2019, AvšF2/2019, AvšF3/2019, AvšF4/2019, AvšF5/2019, AvšF7/2019, AvšF8/2019, AvšF9/2019, AvšF11/2019
  AvšM1/2019, AvšM2/2019, AvšM3/2019, AvšM4/2019, AvšM5/2019, AvšM6/2019, AvšM7/2019, AvšM8/2019
  AvšV1/2019, AvšV2/2019, AvšV3/2019, AvšV4/2019, AvšV5/2019
  Avš1/2019, Avš2/2019, Avš3/2019, Avš4/2019, Avš5/2019, Avš7/2019, Avš9/2019, Avš10/2019, Avš13/2019, Avš14/2019, Avš16/2019, Avš17/2019, Avš18/2019, Avš19/2019, Avš20/2019, Avš21/2019

  Neuspeli:
  Avš6/2019, Avš8/2019, Avš11/2019, Avš12/2019, AvšF10/2019
pondelok, 20. mája 2019
 • Výsledky písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka:
  Uspeli:
  Nvš1/2019, Nvš2/2019, Nvš4/2019, Nvš5/2019, Nvš6/2019, Nvš7/2019
  Neuspeli:
  Nvš3/2019
štvrtok, 16. mája 2019
 • .
pondelok, 6. mája 2019
 • Výsledky písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka:

  Vyhoveli: Az1/2019, Az2/2019, Az4/2019, Az5/2019, Az6/2019, Az9/2019, Az11/2019, Az13/2019, Az14/2019, Az15/2019, Az16/2019, Az17/2019

  Nevyhoveli: Az3/2019, Az7/2019, Az8/2019, Az10/2019, Az12/2019

piatok, 3. mája 2019
 • Počas školských prázdnin Jazyková škola Trenčín ponúka:

  Dvojtýždňový intenzívny kurz - anglická gramatika v kocke

  Dvojtýždňový konverzačný kurz anglického jazyka


  Info: info@sjstrencin 0907967574

  Neváhajte a informujte sa!
Nový web - ukážka