štvrtok, 18. mája 2023
 • Všetkým záujemcom, ktorí chcú v budúcom školskom roku 2023/2024 navštevovať kurzy cudzích jazykov v Jazykovej škole Trenčín oznamujeme, že vstupné testy sa budú konať v dňoch 26. a 27.6.2023 o 16.00 a zápis v dňoch 28. a 29.6.2023 v čase od 14.00 do 17.00. Vstupné testy sú určené záujemcom, ktorí chcú nastúpiť do vyššieho ročníka. Začiatočníkom stačí prísť na zápis.
  Tešíme sa na vás.
utorok, 9. mája 2023
 • .
piatok, 28. apríla 2023
 • Výsledky písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka zo dňa 21.4.2023

  Uspeli:
  Az1/2023,
  Az2/2023, Az4/2023, Az5/2023, Az6/2023, Az7/2023, Az8/2023,Az9/2023

  Neuspeli:
  Az3/2023

  Všetkým úspešným kandiadátom blahoželáme a tešíme sa na stretnutie na ústnej časti štátnej skúšky. Pozvánky budú zaslané mejlom začiatkom mája.
  Tých, ktorí neuspeli povzbudzujeme, aby ďalej usilovne šudovali a prihlásili sa na nasledujúci jesenný termín.
štvrtok, 13. apríla 2023
 • Záujemcovia o CAE pozor!
  Termín skúšky 17.6.2023 s registráciu najneskôr do 24.4.2023 sa blíži.
utorok, 4. apríla 2023
 • Jazyková škola Trenčín praje všetkým svojim zamestnancom a poslucháčom príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.
Nový web - ukážka