štvrtok, 27. januára 2022
 • Pripomíname všetkým záujemcom o štátne jazykové skúšky, že termín podania prihlášok je do 31.3.2022.
  Online prihlášku nájdete na našej stránke.
štvrtok, 27. januára 2022
 • Všetkým poslucháčom Jazykovej školy Trenčín oznamujeme, že v piatok 4.2.2022 sú polročné prázdniny.
  Vyučovanie v tento deň nebude prebiehať.
pondelok, 17. januára 2022
 • .
pondelok, 10. januára 2022
 • Milí naši poslucháči,od pondelka 10.1.2022 sa opäť na Vás všetkých tešíme v našich kurzoch cudzích jazykov.
utorok, 28. decembra 2021
 • Všetkým záujemcom o štátne jazykové skúšky z anglického jazyka oznamujeme, že intenzívny prípravný kurz na štátne jazykové skúšky sa začne v piatok 21.1.2022 o 16.hod v miestnosti B203.
  Záujemcovia vypíšte si prosím online prihlášku, ktorú nájdete na našej webovej stránke.
  Počet hodín prípravného kurzu bude upresnený na prvej hodine.
  Všetky informácie Vám rada poskytne Ing. Sňahničanová.
  Kontakt: jarmila.snahnicanova@sjstrencin.sk / 0907 355 397
  Tešíme sa na vás.
piatok, 17. decembra 2021
 • Všetkým poslucháčom Jazykovej školy Trenčín, rovnako aj všetkým našim zamestnancom v Trenčíne, Považskej Bystrici, Púchove a Prievidzi - pani zástupkyni, pani ekonómke, všetkým našim milým pedagógom, ale aj pani upratovačkám, vrátničkám, pánu technikovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na chode našej školy.
  Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu vašich blízkych a do nového roka najmä pevné zdravie Vám želá Vaša Jazykovka👅
piatok, 10. decembra 2021
 • Prekvapte svojich blízkych pod vianočným stromčekom poukážkou na jazykový kurz v Jazykovej škole Trenčín.
streda, 8. decembra 2021
 • Milí poslucháči Jazykovej školy Trenčín

  Vianočné prázdniny sa na základe nariadenia MŠ SR začnú už v pondelok 20.12.2021 a skončia sa v piatok 7.1.2022. Dištančné vyučovanie v kurzoch v tomto čase nebude prebiehať. Škola opäť začne v pondelok 10.1.2022. Vaši učitelia Vás budú vopred informovať, či sa 10.1.2020 vrátime ku prezenčnej forme výučby, čo pevne veríme, alebo budú kurzy pokračovať online formou.

  Vaša Jazykovka
Nový web - ukážka