Poplatok za štúdium

Kurz 4 hod.
týždenne (spolu 140 vyuč. hodín)
zápisné
(každý školský rok)
školné 1. polrok
(sept - jan)
školné 2. polrok
(feb - jún)
poplatok za postupový test prepočet
termín platby do 30.6.
alebo pri zápise
do 30.6.
alebo pri zápise
do 31.1. pri prihlásení sa na test
Dospelí 10 € 145 € 145 € 3,30 € 2,07 € za vyučovaciu hodinu
Študenti do 25 rokov 100 € 100 € 1,43 € za vyučovaciu hodinu
Kurz 3 hod.
týždenne (spolu 105 vyuč. hodín)
zápisné
(každý školský rok)
školné 1. polrok
(sept - jan)
školné 2. polrok
(feb - jún)
poplatok za postupový test prepočet
termín platby do 30.6.
alebo pri zápise
do 30.6.
alebo pri zápise
do 31.1. pri prihlásení sa na test
Dospelí 10 € 110 € 110 € 3,30 € 2,10 € za vyučovaciu hodinu
Študenti do 25 rokov 75 € 75 € 1,43 € za vyučovaciu hodinu
Kurz 2 hod.
týždenne (spolu 70 vyuč. hodín)
zápisné
(každý školský rok)
školné 1. polrok
(sept - jan)
školné 2. polrok
(feb - jún)
poplatok za postupový test prepočet
termín platby do 30.6.
alebo pri zápise
do 30.6.
alebo pri zápise
do 31.1. pri prihlásení sa na test
Dospelí 10 € 72 € 72 € 3,30 € 2,06 € za vyučovaciu hodinu
Študenti do 25 rokov 50 € 50 € 1,43 € za vyučovaciu hodinu
Ak poslucháč, ktorý uhradil školné a nemôže sa zo závažných dôvodov zúčastňovať na kurze a požiada v termíne do 30.septembra alebo do 28. februára o vrátenie školného, škola mu školné vráti.
Zápisné sa nevracia! (245/2008 Z.z.Školský zákon par.53 ods.)