Poplatok za štúdium v školskom roku 2023/2024

Žiadame poslucháčov, aby školné platili až po konzultácií s vyučujúcim alebo vedením školy. Poplatky aj čísla sa líšia pre jednotlivé kurzy.
Kurz 4 hod.
týždenne (spolu 140 vyuč. hodín)
zápisné
(každý školský rok)
školné 1. polrok
(sept - jan)
školné 2. polrok
(feb - jún)
poplatok za postupový test prepočet
termín platby do 30.6.
alebo pri zápise
do 30.6.
alebo pri zápise
do 31.1. pri prihlásení sa na test
Dospelí 10 € 145 € 145 € 3,30 € 2,07 € za vyučovaciu hodinu
Študenti do 25 rokov 100 € 100 € 1,43 € za vyučovaciu hodinu
Kurz 3 hod.
týždenne (spolu 105 vyuč. hodín)
zápisné
(každý školský rok)
školné 1. polrok
(sept - jan)
školné 2. polrok
(feb - jún)
poplatok za postupový test prepočet
termín platby do 30.6.
alebo pri zápise
do 30.6.
alebo pri zápise
do 31.1. pri prihlásení sa na test
Dospelí 10 € 120 € 120 € 3,30 € 2,29 € za vyučovaciu hodinu
Študenti do 25 rokov 85 € 85 € 1,62 € za vyučovaciu hodinu
Kurz 2 hod.
týždenne (spolu 70 vyuč. hodín)
zápisné
(každý školský rok)
školné 1. polrok
(sept - jan)
školné 2. polrok
(feb - jún)
poplatok za postupový test prepočet
termín platby do 30.6.
alebo pri zápise
do 30.6.
alebo pri zápise
do 31.1. pri prihlásení sa na test
Dospelí 10 € 92 € 92 € 3,30 € 2,63 € za vyučovaciu hodinu
Študenti do 25 rokov 66 € 66 € 1,89 € za vyučovaciu hodinu
Ak poslucháč, ktorý uhradil školné a nemôže sa zo závažných dôvodov zúčastňovať na kurze a požiada v termíne do 30.septembra alebo do 28. februára o vrátenie školného, škola mu školné vráti.
Zápisné sa nevracia! (245/2008 Z.z.Školský zákon par.53 ods.)