streda, 14. apríla 2021
 • Vážení záujemcovia o základnú štátnu skúšku z anglickeho a nemeckého jazyka

  Rozhodnutím Ministerstva školstva SR z 12.4.2021 dostali jazykové školy s účinnosťou od 19.4.2021 povolenie vykonať štátne jazykové skúšky.

  Písomná časť základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a nemeckého jazyka na Jazykovej škole Trenčín sa uskutoční v piatok 30.4.2021.

  Pozvánka na skúšku bola kandidátom, ktorí sa na skúšku prihlásili, zaslaná mejlom
  .
štvrtok, 8. apríla 2021
 • Vážení záujemcovia o zákládnu štátnu skúšku z anglického a nemeckého jazyka

  Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a stále platné rozhodnutie
  Ministerstva školstva SR(MŠ SR) o prerušení školského vyučovania aj v jazykových školách a v súvislosti s tým, že nemáme do dnešného dňa usmernenie od MŠ SR resp. výnimku od Úradu verejného zdravotníctva SR(ÚVZ SR) o konaní štátnych jazykových skúšok, sme nútení jarný termín  23.4.2021 stanovený pre písomnú časť základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a nemeckého jazyka presunúť na obdobie, keď nám táto výnimka bude udelená resp., keď sa opatrenia v súvislosti s otváraním škôl uvoľnia. Chceme všetkých, ktorí si prihlášku na túto skúšku podali ubezpečiť, že MŠ SR ako aj ÚVZ SR o našej požiadavke vie a bude sa ňou v najbližšom čase zaoberať. Termín písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglickeho a nemeckého jazyka sa nateraz nemení. O všetkých zmenách vás budeme včas informovať aj prostredníctvom vašich vyučujúcich.
streda, 7. apríla 2021
 • Milí poslucháči Jazykovej školy Trenčín

  Aj po skončení veľkonočných prázdnin pokračuje výučba v našej jazykovej škole  online formou. Celková epidemiologická situácia sa mierne zlepšuje a tak k 7.4.2021 v Trenčíne nastúpili do škôl žiaci 1.stupňa ZŠ, deti materských škôl a niektoré končiace ročníky stredných škôl. Všetci ostatní žiaci a študenti, vrátane poslucháčov jazykovej školy podľa nariadenia Ministerstva školstva z 30.3.2021 ostávajú zatiaľ pri dištančnom vzdelávaní.
  Uvidíme, čo najbližšie dni prinesú a ako zhodnotia súčasnú zlepšenú situáciu odborníci a vláda. Chceme dúfať, že pri postupnom uvoľňovaní opatrení bude otváranie škôl prioritou. Veríme, že rovnako my ako vaši učitelia i vy naši poslucháči sa ešte v tomto školskom roku dočkáme prezenčnej výučby a spolu sa v našich triedach
  stretneme.
  O všetkých zmenách vás budeme včas informovať.
  Ostávajte zdraví.

  Vaša jazykovka
streda, 24. marca 2021
 • "Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí."
  Jan Amos Komenský
   
  Deň učiteľov -
  28.3.

  Všetkým mojim milým kolegom učiteľom prajem k ich nadchádzajúcemu sviatku všetko najlepšie, pevné zdravie, optimizmus, veľa dobrých a kreatívnych nápadov a v súkromí najmä podporu a pochopenie svojich blízkych.
pondelok, 22. marca 2021
 • Všetkým poslucháčom jazykovej školy oznamujeme, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.4.2021 a končia v utorok 6.1.2021. V tomto čase nebude prebiehať online vyučovanie.

  Prajeme všetkým našim milým poslucháčom príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a opäť sa tešíme v našich kurzoch od stredy 7.4.2021.
streda, 17. marca 2021
 • Všetkým záujemcom o štátne jazykové skúšky oznamujeme, že termín odovzdania prihlášok na jarný termín je do 31.3.2021.
  V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.
utorok, 9. marca 2021
 • Si maturant a čakajú Ťa prijímacie skúšky na slovenskú či českú vysokú školu? Alebo sa chystáš študovať v zahraničí?
  V každom prípade by si mal ešte stihnúť absolvovať medzinárodný Cambridge certifikát, ktorý je pre štúdium na zahraničných vysokých školách podmienkou a pre štúdium na slovenských a českých vysokých školách veľkou výhodou. V prijímacom konaní aj na také odbory ako je medicina či prírodné vedy Ti absolvovanie medzinárodného certifikátu pomôže získať body naviac a v celkovom súčte Ťa môže posunúť medzi tých úspešnejších.
  Naša škola v spolupráci s E-KU inštitútom Ti ponúka možnosť registrovať sa na Cambridge skúšku CAE- computer based form (C1 Advanced), ktorá sa uskutoční dňa 10.4.2021 v Nitre.
  Tak neváhaj a informuj sa. Termín registrácie je najneskôr do 19.3.2021.
pondelok, 8. marca 2021
 • Všetkým mojim milým kolegynkám-pani zástupkyni, pani ekonómke, pani učiteľkám, našim upratovačkám a vrátničkám, ale aj všetkým našim poslucháčkam prajem k nášmu dnešnému sviatku veľa zdravia, nádeje a optimizmu a od najbližších aj veľa lásky a porozumenia.
utorok, 23. februára 2021
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín

  Od nového polroka, ktorý sa začal 1.2.2021, pokračuje výučba v našej jazykovej škole naďalej dištančnou formou. Epidemiologická situácia sa od Vianoc v Trenčianskom kraji výrazne nezlepšila a na základe Covid automatu a odporúčaní Regionálneho úradu zdravotníctva sa do škôl, ktoré sú v pôsobnosti TSK, vrátili len končiace ročníky stredných škôl.  Pre ostatné ročníky a iné typy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK platí nateraz pokračovanie dištančnej formy výučby.

  Veľmi sa tešíme, že aj napriek tejto nepriaznivej situácií ste nám ostali v 2.polroku verní a vo svojich kurzoch s vašimi učiteľmi usilovne pokračujete v štúdiu cudzích jazykov. Rovnako ako vy aj my - vaši učitelia si uvedomujeme, aké náročné je udržať si motiváciu a chuť ďalej sa vzdelávať v týchto náročných podmienkach. O to viac si ceníme váš záujem a snahu na sebe pracovať a z našej strany urobíme všetko pre to, aby ste s výučbou na našej škole boli aj naďalej spokojní.


  Prajeme vám najmä veľa zdravia a v 2.polroku  školského roka 2020/2021 aj veľa študijných úspechov.


  Vaša jazykovka
Nový web - ukážka